Productaanbod Kloppend HR AdviesWanneer een medewerker lange tijd ziek is, kan het zijn dat hij of zij uiteindelijk niet meer terug zal keren in het eigen werk. De werkgever heeft dan de wettelijke verplichting om inspanningen te leveren om de werknemer toch weer aan het werk te krijgen. Dan zijn er nog 2 mogelijkheden: ofwel andere werkzaamheden binnen het eigen bedrijf (1e spoor) ofwel werk bij een andere werkgever(2e spoor). De eerste optie kan wellicht intern begeleid worden. Voor de tweede optie is het vaak beter de begeleiding extern te regelen. Kloppend HR Advies helpt de medewerker zich los te weken van het oude werk, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en gericht stappen te zetten om ergens anders werk te vinden.
Je medewerker is niet ziek, maar toch vind je het beter als hij/zij jouw bedrijf verlaat. Dat kan allerlei oorzaken hebben: de functie bestaat niet meer en de medewerker is niet geschikt (te maken) voor nog wel bestaande functies, de onderlinge relaties zijn niet goed en er zal iemand moeten verdwijnen uit de groepsdynamiek, je merkt dat de medewerker eigenlijk niet meer zo past binnen de cultuur. Maar je wilt de medewerker wel iets bieden om de overstap naar een andere organisatie te maken, dan kun je een outplacementtraject aanbieden. Kloppend HR Advies begeleidt de medewerker dan bij het zoeken naar ander werk.
Zeker als je bedrijf niet gebruik maakt van een cao heb je een document nodig waarin voor iedereen duidelijk gemaakt wordt onder welke voorwaarden en op welke manier er gewerkt wordt binnen het bedrijf. Dat schept duidelijkheid voor iedereen en je kunt ergens op teruggrijpen als het gedrag van een medewerker anders is dan de waarden en normen die jij wilt hanteren binnen je bedrijf. En als er omstandigheden binnen of buiten het bedrijf veranderen, zal er met zekere regelmaat een update nodig zijn. Kloppend HR Advies heeft hier veel ervaring mee.

Ook al hanteert niet iedere organisatie functieomschrijvingen (meer), het helpt wel als zowel werkgever als werknemer als collega weten wat er van een medewerker verwacht mag worden. En het is ook fijn als alle taken binnen het werk op een logische en eerlijke manier verdeeld zijn over de verschillende functies of rollen. Kloppend HR Advies maakt dit op een bij de organisatie passende manier in orde.
Moeten er meerdere medewerkers tegelijk gaan solliciteren naar ander werk door bijvoorbeeld een reorganisatie? Kloppand HR Advies verzorgt naast individuele begeleiding ook trainingen voor groepen van maximaal 8 deelnemers tegelijk. De basisprincipes en vaardigheden van solliciteren komen aan bod zoals: hoe presenteer ik mezelf het best, wat kan ik nog meer doen dan solliciteren op vacatures om ander werk te vinden, hoe kan ik mijn eigen kwaliteiten ook op en andere manier inzetten.
  • Begeleiding van slechter functionerende medewerkers, met als oorzaken o.a. te grote fysieke of mentale werkdruk, te weinig uitdaging, aanpassingen in het werk waar iemand niet mee om kan gaan. Een afname van slechts enkele procenten minder productiviteit van een medewerker kost een werkgever al gauw duizenden Euro’s op jaarbasis. Hierbij moet naast de afname van directe productiviteit ook gedacht worden aan meer verzuim, meer fouten, meer kans op ontevreden klanten, een negatieve uitstraling op de directe collega’s et cetera.
  • Medewerkers met concentratieproblemen door bijvoorbeeld AD(H)D: als gecertificeerd AD(H)D coach kan ik zorgen dat de negatieve spiraal doorbroken wordt en de medewerker weer vanuit eigen kracht goed functioneert.
  • Coaching op individuele vraagstukken, van moeite met structureren van een rapport tot Communicatieproblemen.
Er zijn talrijke creatieve oplossingen te bedenken waardoor de medewerker weer fluitend aan zijn of haar werk gaat. Daar heeft zowel de medewerker zelf als zijn/haar omgeving veel baat bij. In elk geval zal het resultaat van de coaching van Kloppend HR Advies zijn, dat de situatie niet maar “doorsuddert” en van kwaad tot erger wordt maar juist inzicht geeft in oplossingen en verbeteringen.
Algemeen (interim) personeelswerk Doet de directeur of een administratief medewerker het personeelswerk, maar wordt dat teveel? Is er specialistisch personeelsadvies nodig? Of is jouw personeelsadviseur tijdelijk niet in staat op het werk te verrichten door ziekte, zwangerschap of andere oorzaken? Kloppend HR Advies kan naar behoefte van de organisatie personeelsadvies geven of de bijbehorende administratie (tijdelijk) verzorgen.

Hoe kan ik helpen?

Singel 182, 3311 PG Dordrecht
06-28801131