Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9817
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9822
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9815
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9826
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9814

Raakt u medewerkers kwijt?

Home » Raakt u medewerkers kwijt?

Uitstroom van uw medewerkers
Eén op de 9 werknemers (11%) verlaat het liefst morgen nog de huidige werkgever, als er een andere geschikte functie voorbij komt. Dit blijkt uit het jaarlijkse benchmarkonderzoek van Raet dat zojuist is verschenen. Sterker nog, 52% overweegt een overstap en slechts 33% wil echt graag bij de huidige werkgever blijven. Een belangrijke reden voor mogelijk vertrek is dat er onvoldoende loopbaanmogelijkheden zijn binnen de eigen organisatie. Wat betekent dat voor u?

U bent vast niet de enige werkgever, die het zoeken van nieuw personeel maar gedoe vindt en het liefst rust in de personeelsbezetting heeft. Maar als er dan medewerkers zouden moeten vertrekken, zijn vaak degenen die uit zichzelf gaan nou juist niet de mensen die u graag ziet gaan.
De kenmerken van die 11% die het liefst morgen aan een andere baan begint zijn meestal: innovatief, resultaatgericht, nieuwsgierig, bereid om mee te denken met de directie…

Maar hoe kunt u zorgen dat juist de mensen, die goed mee kunnen gaan met alle veranderingen in de wereld, die energie daarvoor in uw organisatie blijven steken? Zeker wat kleinere bedrijven kunnen vaak niet voldoen aan de wensen van een uitgebreid loopbaanperspectief. Toch kunt u andere zaken aanbieden, die bijdragen aan minder uitstroom van goed personeel.

 

Ik noem een paar voorbeelden:

+ Geef hen extra verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld de coördinatie van BHV, risicomanagement of kwaliteitsbeheer

+ laat hen eens voor het management nuttige informatie verzamelen, zoals onderzoek over hoe de lokale/regionale markt eruit ziet of wat de concurrent zoal doet, cijfers over verlies van materiaal, milieubesparingen of kostenbesparingen op energie

+ laat hen een cursus volgen, ook al is er niet direct een verband zichtbaar tussen de lesstof en het nut voor de organisatie; alleen al het feit dat u hen die mogelijkheid biedt levert u vaak een goede naam onder de werknemers op

+ zet samen met andere organisaties een soort talentenpool op, waardoor er eens bij de andere organisatie een stage gelopen kan worden; dat kan over en weer verrassende resultaten en uitwisseling van kennis opleveren.

Wilt u samen met mij eens nadenken over dit soort onderwerpen voor uw bedrijf? Bel mij op 06-28801131 en ik kom graag bij u langs.