Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9817
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9822
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9815
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9826
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9814

Nieuwsbrief september 2015

Home » Nieuwsbrief september 2015
Verlof, hoe zat het ook al weer?

Vakanties grotendeels voorbij, dus..

..is het misschien een goed idee om de verloftegoeden inzichtelijk te maken. Welke medewerkers hebben nog veel verlofuren over en hoe zal de bezetting eruit zien rond de feestdagen?
Als het eenmaal september is, is het vaak zo dat het werk aantrekt, projectgroepen aan de slag gaan, overleg plaats moet vinden etc. En voordat je het weet is het eind november. Opeens stromen de verzoeken om vrij op te nemen in december binnen, maar er moet ook nog gewerkt worden, zeker tegen het eind van het jaar wanneer cijfers en overzichten aangeleverd moeten worden. Bijtijds een planning maken van wensen van uw medewerkers voor vrij rond de feestdagen is dan ook zeer aan te raden.

En hoe zat het ook weer met de afspraken over verlofuren meenemen naar het nieuwe jaar?

Sinds 2012 zijn er nieuwe wettelijke regels opgesteld over verlof. Er bestaat “wettelijk” verlof en “bovenwettelijk” verlof. Wettelijk verlof bedraagt 4 x het standaard aantal werkuren per week, voor wie een volledig jaar werkt. Dus voor een fulltimer, die 40 uur normaal gesproken per week werkt, zijn dat 160 wettelijke verlofuren. Een parttimer, die 24 uur per week werkt en op 1 april in dienst is getreden, heeft recht op 24 x 4 x 9/12 = 72 uur verlof.
Deze wettelijke uren moeten in principe opgenomen worden in het jaar waarin ze zijn toegekend, of uiterlijk vóór 1 juli van het volgend jaar. Zijn ze dan niet opgenomen, dan heeft de medewerker er geen recht meer op.

Vaak bieden werkgevers méér verlofuren aan dan het wettelijk minimum: 24 of 25 verlofdagen bij een fulltime dienstverband is vrij gebruikelijk. Alles wat boven het aantal wettelijke uren uitkomt, heet bovenwettelijk verlof. Als een medewerker hiervan uren overhoudt aan het eind van het jaar, waarin ze zijn toegekend, mag hij/zij die zelfs nog tot 5 jaar na afloop van dat jaar van toekenning opnemen.

plaatje nieuwsbrief sep 2015
Met deze regelgeving is het sparen van verlof wel enigszins aan banden gelegd. Overschotten van 800 uur vlak voordat iemand met pensioen gaat zijn gelukkig niet meer zo gemakkelijk op te bouwen. Werknemers worden zo gestimuleerd vrije tijd op te nemen en werkgevers worden gedwongen werknemers hen daar de gelegenheid voor te geven.

Een paar zaken, waar werkgevers goed rekening mee moeten houden zijn:
a) De uren die vóór 2012 overgehouden zijn blijven gewoon geldig.
b) Overgebleven verlofuren vormen een schuld aan de werknemer. Hoe groter het restant aan recht op vrije dagen, hoe groter die schuld. Of die dagen/uren nu aan het eind van het dienstverband opgenomen worden (en de loonbetaling doorloopt zonder dat daar arbeid tegenover staat) of dat ze uitbetaald worden, in beide gevallen kan dit een flinke kostenpost zijn. Kleinere bedrijven doen er wijs aan hier een reservering voor te maken.
c) Ook langdurig zieke medewerkers mogen vakantie opnemen, voor hen gelden dezelfde regels. Alleen in uitzonderlijke situaties blijven deze wettelijke verlofuren ook na 1 juli van het jaar erop geldig, namelijk als de zieke medewerker gedurende het hele jaar niet in staat is om op vakantie te gaan vanwege fysieke beperkingen. Er wordt nogal eens vergeten te vragen aan zieke werknemers of zij met vakantie gaan of zijn gegaan. Ze zijn toch niet op het werk en tussen de bezoeken aan de bedrijfsarts zit meestal 6 weken. Dan kan iemand met gemak met vakantie gaan zonder dat dit als zodanig geregistreerd wordt bij de werkgever. Dit hoeft helemaal niet uit kwade wil onvermeld te blijven, maar de gevolgen bij uitdiensttreding kunnen groot zijn.
d) Sommige organisaties hebben ooit als regel ingesteld, dat er maar een beperkt aantal uren meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Vaak zijn deze regels strenger voor de werknemer dan deze wet sinds 2012 en dus ongeldig. Wel kan het zijn dat er in een cao andere afspraken zijn vastgelegd, maar ook dan mogen die niet strenger zijn dan de wet.

Hebt u hierover nog vragen? Neem dan contact op via het contactformulier of via 06-28801131.