Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9817
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9822
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9815
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9826
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9814

Nieuwsbrief juni 2015

Home » Nieuwsbrief juni 2015
Vrijheid voor werknemers

Vrijheid en Verantwoordelijkheid

Kinderen opvoeden is vergelijkbaar met de ontwikkeling van personeel: je wilt ze laten groeien, maar wel binnen jouw waarden en normen en dan nog het liefst in de richting die je zelf (als ouder/leidinggevende/werkgever) voor ogen hebt. Naarmate kinderen ouder worden of werknemers langer binnen een organisatie functioneren geef je hen meer verantwoordelijkheden en daaraan gekoppelde vrijheden. Gaan ze daar goed mee om, dan kan een volgende stap genomen worden in het proces van loslaten en de eigen gang gaan.

Toch? Of is het zo dat in organisaties er op een gegeven moment wel meer verantwoordelijkheden opgepakt moeten worden, maar er minder vrijheden gegeven worden om daar een eigen weg in te zoeken? Veel organisaties meten de prestaties van werknemers af aan aanwezigheid, productie en – als het meezit – aan bijdragen aan het team in termen van samenwerking. Maar hoeveel organisaties beoordelen hun medewerkers op zelf nadenken, met eigen plannen komen, een volwaardige gesprekspartner voor het management zijn?

Dat zijn echter wel belangrijke maatstaven voor veel ouders om hun kinderen al dan niet los te laten in het volwassen leven. Hoeveel werknemers raken uiteindelijk toch “uitgekinderd” in hun functie, omdat er niet voldoende vrijheid is om zichzelf te ontwikkelen? Ik pleit er niet voor om alle medewerkers hun eigen groeiplannen volledig zelf te laten bepalen, maar iets meer ruimte voor eigen ideeën lijkt mij wel welkom. Is dat gebrek aan vrijheid niet een van de oorzaken van de enorme groei in het aantal ZZP-ers? En is het ook niet een groot risico op kwijtraken van de beste medewerkers (“high potentials”) als de arbeidsmarkt weer gaat aantrekken?

Ik pleit dus wel voor meer ruimte voor ondernemerschap binnen de organisaties en dan voor alle medewerkers, niet alleen voor directie en leidinggevenden. Dat kan mooie plannen opleveren voor de diensten/producten/benadering van doelgroepen, dus voor de groei van de organisatie. Maar ook als de ontwikkelplannen minder goed passen in de visie en de strategie van de eigen organisatie en eerder gunstig zijn voor de individuele medewerker, kan het heel goed zijn hem of haar die ruimte te bieden. Als je als werkgever die vrijheid biedt, blijven die veelbelovende medewerkers dan toch langer hun input aan jouw bedrijf leveren? En wie weet wordt de directie ook geprikkeld door het enthousiasme dat dan zichtbaar wordt…