Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9817
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9822
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9815
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9826
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9814

WKR, stand van zaken

Home » WKR, stand van zaken
WKR, stand van zaken

Werkkostenregeling, stand van zaken

Voor vele werkgevers was 2015 het eerste jaar, waarin zij de werkkostenregeling (WKR) toegepast hebben. Inmiddels zijn de meeste jaarcijfers over 2015 wel geproduceerd en is het goed om eens te bekijken hoe die WKR uitgepakt heeft. Uit onderzoek blijkt, dat alle bedrijven in Nederland bij elkaar ruim een half miljard aan financiële ruimte onbenut hebben gelaten, de meeste vooral uit angst om het budget te overschrijden. Hoe zit het nu precies?

Tot 1 januari 2015 waren de belastingmaatregelen voor secondaire arbeidsvoorwaarden zeer uiteenlopend: aparte regels voor laptop of telefoon van de zaak, voor de aftrek van bedrijfsuitjes, lunchvergoedingen en wat al niet meer. Vanaf 2011 is de WKR ingevoerd, die tot 2015 nog vrijwillig gehanteerd kon worden door werkgevers. Vanaf 2015 is dit verplicht.

20160609 plaatje geldVia de WKR is duidelijkheid in de regelgeving gekomen. Per 2015 houdt dat in, dat 1,2% van de totale brutoloonsom zonder extra belastingverplichting besteed mag worden voor secondaire arbeidsvoorwaarden. Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie, vallen hierbuiten. Overschrijdt het totaal aan verstrekkingen aan het personeel van een concern die 1,2%, dan betaalt de werkgever 80% loonheffing over dat extra bedrag.
Het is dus belangrijk om die grens goed te bewaken, want die extra belasting betalen we niet graag.

Maar veel werkgevers hebben gedurende het jaar te maken met de nodige wijzigingen in de brutoloonsom. Dan is het dus lastig om te bepalen of je nu wel of niet die lunches tijdens een cursusdag of een fiets voor een werkgever kunt vergoeden als werkgever. Worden er veel nieuwe medewerkers aangenomen of worden de brutolonen verhoogd gedurende het jaar? Dan stijgt de totale brutoloonsom fors en daarmee ook de ruimte binnen de WKR. Is de uitstroom aan personeel (door ontslag, pensioen, vrijwillige opzegging) groter dan de instroom, dan verlaagt die bruto loonsom. Dus de angst om die grens te overschrijden is zeker niet ongegrond. En als je eenmaal een vergoeding aan één werknemer gegeven hebt, dan schept dat precedenten voor anderen.

Nu duidelijk is aan de hand van de jaarcijfers over 2015 hoe groot die totale loonsom was en hoeveel kosten er binnen die vrije ruimte van 1,2% gemaakt zijn, is het misschien handig om te bekijken in hoeverre het eigen beleid hierop aangepast kan worden.
Is er in 2016 meer ruimte voor een bedrijfsuitje, vergoeding van opleidingen of een hogere reiskostenvergoeding dan de bekende € 0,19 per kilometer? Ik ben er absoluut voorstander van dat de vergoedingen die vóór de invoering van de WKR allemaal als “normaal” beschouwd werden eens kritisch onder de loep zijn genomen. In sommige organisaties was wel erg veel mogelijk aan vergoedingen, ook zaken die eigenlijk ondertussen achterhaald zijn.

20160609 plaatje opleidingDaarentegen kunnen vergoedingen voor opleidingen, waardoor werknemers zich kunnen ontwikkelen – ook al is dat helemaal niet functie gerelateerd – er wel voor zorgen dat personeel langer zich wil binden aan de werkgever of werkt aan de verbreding van zijn/haar algemene vaardigheden. En het effect van bedrijfsuitjes, in welke vorm dan ook, is vrijwel altijd positief op de sfeer en de saamhorigheid.

Is er binnen uw organisatie misschien in 2016 ook meer financiële ruimte om het personeel een extra motivatie mee te geven?

Meer weten? Neem dan contact op via het contactformulier op www.kloppendhradvies.nl