Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9817
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9822
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9815
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9826
Kloppend HR advies - ankebotfotografie-9814

Voor Werkgevers

Home » Voor Werkgevers

Productaanbod Kloppend HR Advies

logoMain
Interim personeelswerk

Is uw personeelsadviseur tijdelijk uitgeschakeld door ziekte, zwangerschap of andere oorzaken? Kloppend HR Advies kan u op interim-basis de helpende hand bieden en het werk tijdelijk overnemen.

 

Algemene personeelszaken

Loopt uw personeelsmanager over van het werk en blijven minder urgente projecten daardoor liggen, maar hebt u niet de (financiële) ruimte om iemand extra in dienst te nemen? U kunt dan van mijn kennis, ervaring en tijd gebruik maken om toch met die andere projecten aan de gang te gaan of de achterstand te verhelpen.

Een paar voorbeelden van minder urgente, maar wel belangrijke projecten zijn:

 • Eigenlijk zijn de functieomschrijvingen toe aan een up-date
 • De personeelsvoorwaarden zijn arbeidsrechtelijk verouderd
 • U betaalt trouw uw pensioenpremies maar hebt geen overzicht meer of deze overeenkomen met de gegevens uit uw personeelsbestand
 • Hoe blij is uw personeel eigenlijk met uw organisatie, het takenpakket en de beloningen? Een medewerkerstevredenheidsonderzoek kan u helpen hierin de juiste koers te bepalen.
 • U kunt gerichter personeel plannen en begroten, als in kaart wordt gebracht hoeveel en welk soort personeel u over twee jaar nodig heeft.

 

HR-scan

Uw bedrijf bestaat al de nodige jaren, u hebt een goed team om u heen verzameld, de salarissen worden maandelijks betaald en nieuwe medewerkers vindt u nog altijd goed binnen uw eigen netwerk. Dan lijkt alles in orde op het gebied van personeelszaken, toch?

Maar kunt u er ook van uitgaan, dat uw personeel – vaak het belangrijkste ingrediënt van uw product of dienst – u trouw blijft en kan meegroeien met de ontwikkelingen in en rondom uw organisatie?

Ik kan met een HR-scan snel laten zien wat er onder de oppervlakte nog niet op orde is op het gebied van personeelszaken en u adviseren hoe hier verbeteringen in aan te brengen. Voorbeelden hiervan zijn:

   • Een beoordelingssystematiek, al dan niet gekoppeld aan beloningsvoorwaarden
   • En medewerkerstevredenheidsonderzoek
   • Een inschatting van uw toekomstige behoefte aan personeel, in verschillende scenario’s
   • Nieuwe of andere overlegstructuren
   • Een overzicht aan opleidingsbehoeften

Een HR-scan geeft in korte tijd zicht op mogelijke verbeterpunten. Vervolgens bepaalt u zelf eventuele vervolgstappen.

 

Loopbaanadvies

Medewerkers presteren soms minder dan vroeger deden: ze kunnen de toegenomen werkdruk fysiek of mentaal niet goed aan, ze zien niet veel uitdaging meer in hun baan, eerst leek het pensioen nog maar vijf jaar weg, nu zijn dat er zeven geworden….Enkele procenten productiviteitsafname bij een medewerker kost een werkgever al gauw duizenden euro’s per jaar. Het gaat dan niet alleen om de afname van directe productiviteit, maar ook om mogelijk meer verzuim, meer fouten, meer ontevreden klanten, een negatieve uitstraling op de collega’s et cetera. Hoe kunt u dat als werkgever voorkomen of verhelpen?

schemaLoopbaanBegeleiding

Door creatieve oplossingen kan uw medewerker weer fluitend aan zijn of haar werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan andere taken of verantwoordelijkheden, andere directe collega’s of het verminderen van het aantal uren werk per week, waardoor er meer ruimte is voor de privésituatie of een hobby. Door dit soort wijzigingen kan uw medewerker zich gesteund voelen en zijn of haar werk weer met enthousiasme uitvoeren. Misschien is dat niet haalbaar en gaan werkgever en werknemer uiteindelijk uit elkaar. In elk geval zal bij individuele loopbaanbegeleiding de situatie niet maar “doorsudderen” en verslechteren, maar neemt u samen het heft weer in handen. Kloppend HR Advies kan u daarbij helpen op een manier en voor een prijs, die passen bij uw situatie.

 

Re-integratie tweede spoor

Een medewerker, die lange tijd ziek is, kan soms niet meer terugkeren in het eigen werk, door lichamelijke of geestelijke beperkingen. De werkgever is dan wettelijk verplicht om inspanningen te leveren om de werknemer toch weer aan het werk te krijgen. Dan zijn er nog twee mogelijkheden: ofwel andere werkzaamheden binnen het eigen bedrijf ofwel werk bij een andere werkgever. De eerste optie kunt u wellicht zelf begeleiden; Kloppend HR Advies wil graag met u meedenken en de medewerker begeleiden.

Voor de tweede optie is het vaak gunstiger de begeleiding extern te regelen. Kloppend HR Advies helpt uw medewerker zich los te weken van de huidige werkgever, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken, stages af te spreken om vertrouwd te raken met ander soort werk en zich goed te presenteren op de arbeidsmarkt.

 

Outplacement

Een medewerker voldoet niet (meer) of er is geen plaats meer voor hem/haar in de organisatie, om wat voor reden dan ook. Maar u wilt de medewerker graag helpen om ander werk te vinden. Kloppend HR Advies kan deze persoon richting geven voor een andere koers in de loopbaan en helpen succesvolle stappen op de arbeidsmarkt te zetten.

 

Algemene voorwaarden Kloppend HR Advies